Επωνυμία

    HIGH TECHNOLOGY Α.Ε.

Α.Φ.Μ.

    999720894

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

    43795506000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   

    Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Δραστηριότητα

    Υπηρεσίες Λογισμικού, Internet και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

Διεύθυνση

    Νοταρά 18 – 54636 – Θεσσαλονίκη           

Δ.Ο.Υ.

    ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

Τηλ.

    2310 981700

Fax 

    2310 920770

email 

    info@hightechnology.gr

HIGH TECHNOLOGY A.E.